Fransk Vädur/Hermelin

Fransk Vädur och Hermelin

Barricade "Barri"

Fransk vädur/Rex vitörad svart hane

Född 2022

"Minerva"  (Dotorps Maja)

Fransk Vädur järngrå hona

Född 2021

"Helmer"  (Vitsippans Kakan)

Hermelin silver viltbrun hane

Född 2022

Ballerina 

Hermelin brun hona 

Född 2022

Nötis

Hermelin brun hona

Född 2022